Wednesday, May 15, 2013

Aii mo

Nga nowai zamling na
Nga gawai bumchi yea
Mo mito leywa lu
Mo zugshi jawa lu
Mo lu gaame laysha yea
Aii bu nga mo
Aii bu nga mo

Bum che lu ngagi ga
Nge ra chelu rang gha
Nge semgi gawai bum
Che meyba nga me cha
Che meyba nga me cha

Aii.... moo....
Nge sem sho...
Bum che lu....
Nge sem sho....
Nge sem sho....


Nga gatey jo rura
Bum che ngye semkha yea
Nga gachi beru ra
Bum che gye dhenlu en
Bumo che nga baysa sho
Bu nga chelu ten jin gay
Butshu ngagi bumche lu
Gadem chi ra gaw ina
Gadem chi ra gaw ina


Aii.... moo....
Nge sem sho...
Bum che lu....
Nge sem sho....
Nge sem sho....

1 comment: