Friday, July 10, 2015

Gasem

Choe dha cha dhae ni meb lae ten
Nge sem tsa lay me cha bae
Nge sem ge gawa jin dha gay
Nga dha cha dhi dhae na mae

Choe zhen dha cha dhi jo ru ra
Nge sem choe lu ga
Nga choe lu ga wei sem dhi
Ai choni say ya mindhu mo
Namkhai thedhu nyim zum
Tencha sha dhi

Ngeei sem lung ge ba dho
Choe me ba nga bayei ba dho
So come on girl I need you here
Hold on me and let me be your man
You and me in this mistery

Choe ge ngori lae me lae
Choe ge zhushi ja me ja
Choe nowei samba zang me za
Choe gawei gazum lae me lae
Choe zhen dha cha dhi jo ru ra
Nge sem choe lu ga
Nga choe lu ga wei sem dhi
Ai joni say ya mindhu mo
Namkhai karsel daw zum
Tencha sha dhi

Ngeei sem lung ge ba dho
Choe me ba nga bayei ba dho
So come on girl I need you here
Hold on me and let me be your man
You and me in this mistery

Choe dha cha dhi dhae ne yearu ga ne mae
Bhu nge dhunghi gawei nazu
Zer wei thab shae choe ra en

Ngeei sem lung ge ba dho
Choe me ba nga bayei ba dho
Ngeei sem lung ge ba dho
Choe me ba nga bayei ba dho
So come on girl I need you here
Hold on me and let me be your man
You and me in this mistery

No comments:

Post a Comment