Wednesday, May 15, 2013

Wangmo wangmo


Wangmo wangmo wai
Ngee ngyemro wangmo wai
Zangmo zangmo wai
Ngee dhoro zangmo wai
Wangmo wangmo wai
Ngee ngyemro wangmo wai
Zangmo zangmo wai
Ngee dhoro zangmo wai
Choe yue gi bhum en sen
Nga yue gi bhu ra en
Choe Drukgi gyem en sen
Nga Drukgi lam ten pa
Sem hingi meto dhi
Nga choe lu jingae mae


Ei lu ma lab mae
Logay kewong mae
Sem dha sem ngi
Sem thuen bae gae
Sem dha sem ngi
Sem thuen bae gae

Wangmo wangmo wai
Ngee ngyemro wangmo wai
Zangmo zangmo wai
Ngee dhoro zangmo wai
Wangmo wangmo wai
Ngee ngyemro wangmo wai
Zangmo zangmo wai
Ngee dhoro zangmo wai
Choe drowa zangmo ben
Nga labei seldrup en
Choe labei ashi ben
Nga chabei bhu ra en
sangwei charo bae
Khorwa cham ma chu


Tshengyen lato dhi
Sengye galem zum
Lue gi dra dhi
Muti thueshing zum
Lue gi dra dhi
Muti thueshing zum

Nge sem nge sem mo
Nge sem ghi khekhor na
Kuzu kuzu wai
Choe lae bei zhezang ma
Nge sem nge sem mo
Nge sem ghi khekhor na
Kuzu kuzu wai
Choe lae bei zhezang ma

Choe hingi norbu ben
Nga labei sergyel en
Choe jawei seday ben
Nga labei Yangsel en
Choe tshering meto lu
Nga hingtam lab ne yea

Nga ratho namgay zum
Nga ata khawja zum
Nga lengo zum bae mo
Khorwa cham ma chu
Nga lengo zum bae mo
Khorwa cham ma chu

No comments:

Post a Comment