Wednesday, May 15, 2013

Kadrinchoe

Gawa leypai zamling di na lu
Chhe gi nga lu mey mi na..iii
Mey mi nawa ka drin chhe

Gawa leypai zamling di na lu
Chhe gi nga lu mey mi na..iii
Ama chhe lu ka drin chhe

Aayi chhe gi tsewa
Sem ley jey mi tshu bey
Aayi chhe gi gawa
Sem lu thrue di mey....

Ama chhe gi nga lu jin mi
Zamling di ley rang ley pey mo
Ama chhe gi nga lu jin mi zamling
Garim zhindu chhe ni mo

Yenten zangpo nga lu na wa
Kadim sam gi michha ba
Yenten na wa kadinchhe
Ama chhe lu kadin chhe. 

Yenten zangpo nga lu na wa
Kadim sam gi michha ba
Ama chhe lu kadin chhe 

Aayi chhe gi tsewa
Sem ley jey mi tshu bey
Aayi chhe gi gawa
Sem lu thrue di mey....

Ama chhe gi nga lu jin mi
Zamling di ley rang ley pey mo
Ama chhe gi nga lu jin mi zamling
Garim zhindu chhe ni mo
Garim zhindu chhe ni mo

Aayi chhe gi tsewa
Sem ley jey mi tshu bey
Aayi chhe gi gawa
Sem lu thrue di mey....

Ama chhe gi nga lu jin mi
Zamling di ley rang ley pey mo
Ama chhe gi nga lu jin mi zamling
Garim zhindu chhe ni mo
Garim zhindu chhe ni mo
Garim zhindu chhe ni mo
Garim zhindu chhe ni mo

No comments:

Post a Comment