Wednesday, May 15, 2013

Sa dha nam


Sa dha nam gi bhu lae
Bhum choe thong ru ga wae
Thong ne mee bei na zuu dhi
Bhu nge lue gi ba ma thay

Ngee zoo rawa meb ena
Demba me bei ngee ge sem
Bhu choe dem bei gatsho gi
Nge yei lumba ba ma cha 

Choe dem mae
Nge hing kha
Lok wong na
Ngee gi metshe na
Nga choe dha chae dhi gi mitse
Kewa zangnu mo bum nga
Mitse che kha zo dhi gi
Kewai melam hing lae zhuu

Sa dha nam gi bhu lae
Bhu choe ga tey yea ga mo
Bhu choe dem bi dhung ngyel gi
Noowei dhunghee gha ne mae

Ra wang mee
Bhu nge gi lue
Zo ma tshu
Bhu nge gi sem

Ngeei rawang mebei lue sem
Menchu choe gi len na
Tshe chi lue chi dhen doo bae
Ten cha dewa mepa sho
Sa dha nam gi bhu lae
Bhu choe thong ru ga wae

No comments:

Post a Comment