Wednesday, May 15, 2013

Si ri ri

Pha kew si luma
Si ri ri bae phuw dha lu
Choe euta si li
Jambei eu gi zha ra dhi
Gen dema meba thom dha lu
Thae thae ba ra nge gi sem
Thae thae ba ra nge gi sem

Lae dha namkae ma to
Nawa gasha mendu
Lae dha namkae ma to
Nawa gasha mendu
Zamling saten dhi na

Pha kew si luma
Si ri ri bae phuw dha lu

Nyendro nyendro se ru
Ngyen gi namkae thee go
Nyendro nyendro se ru
Ngyen gi namkae thee go
Zamling saten dhi na

Tam hing gi sang tam
Si ri ri bae sheb dha lu
Choe la bei yamchu
Mam chu nge ku ja me ja
Lham Yangchen nee su chae dho zum
Thae thae ba ra nge gi sem
Thae thae ba ra nge gi sem
Thae thae ba ra nge gi sem
Thae thae ba ra nge gi sem

No comments:

Post a Comment